سمپادیوم نهم (بستۀ شبیه سازی آزمون تیزهوشان) مهروماه